B A R E N D S E and W U B B E N  W o r l d   S i t e 

Over deze site  About this site 
Barendse's en Wubben's in het Westland  Barendse's and Wubben in the Westland region
Genealogie van Barendse en Wubben  Genealogy of Barendse and Wubben 
Links met verwante sites  Links with related sites 
Fotogalerij  Photogallery 
Redaktie: redactie@barendse.ws
 
Deze site wordt gesponsored door QUICKSOLVE webdesign

 
 

Deze site is gestart in Mei, 2000; laatste versie, mei  2009
This site was created in May, 2000; last update, May 2009