Over deze website

Op 23 april 1993 werd het initiatief genomen tot de oprichting van de familiekrant, Familiejournaal Barendse, onder redactie van Jeanne Barendse-van Leeuwen en To Barendse-Vijverberg, en de financiele administratie verzorgd werd door Louise Barendse-van Rijn. Gedurende deze jaren heeft de familiekrant als medium gefungeerd voor het wel en wee van onze familie Barendse. Echter de redactie van het Familiejournaal is met de publikatie ervan gestopt. Toen de familiekrant niet meer verscheen hebben Ben en Gerard Barendse het initiatief genomen om de Barendse website te realiseren. Ben heeft de domeinen en een aantal email adressen voor de familie Barendse gereserveerd en verzorgde tot voor kort ook de 'hosting' van deze website. De domeinregistratie en hosting is thans overgenomen door zijn zoon Remigius. Gerard Barendse voert de redactie van deze website.

Deze website is breder van opzet als bovengenoemde famieliekrant en zal met name openstaan voor zowel Barendse's en Wubben's en hun familieleden die voornamelijk hun wortels hebben in het Westland. De familiekrant was relatief kostbaar en had het nadeel van de beperkte verspreiding. De website beoogt flexibel te zijn doordat op elk moment bijdragen van familieleden en andere geinteresseerden toegevoegd kunnen worden.

De domeinnaam barendse.ws is beschermd en wordt gevormd door de familienaam plus de extensie .ws dat staat voor world site.  De "hosting" kost uiteraard geld dat voorlopig door het web team voor haar rekening genomen wordt, mede omdat het individuele gebruik zeer verschillend zal zijn. Ook kan men gratis email adressen verkrijgen die gerelateerd zijn aan onze domeinnaam bij Remigius Barendse. Natuurlijk zijn vrijwillige bijdragen welkom op rekening 15.66.14.383 van Rabobank Midden-Westland ten name van Famfonds Barendse.


Opmerkingen, aanvullingen en redactionele bijdragen kunnen gestuurd worden aan redactie@barendse.ws